Vad kan vi erbjuda dig?

I vårt sortimen ingår bl.a. Diesel, 100% RME, Eldningsolja, 95 och 98-oktan som vi levererar med våra egna tankbilar till exempelvis lantbruk, jordbruk, skogsbruk, entreprenörer, industrier, stora och små företag, privatpersoner etc.

Texaco-smörjmedel, AdBlue, Aspen alkylatbensin, Glykol, Spolarvätska, Bilvård och Kem finns att hämta i vårt välsorterade hämtlager som är öppet alla vardagar klockan 07.00-17.00.

Givetvis ombesörjer vi även leverans av styckegods om så önskas, gäller även bulkleverans av Texaco- Smörjmedel, Aspen alkylatbensin och AdBlue.

Du hittar även gasol hos oss, köp en helt ny eller byt in din gamla.
I vårt gasolsortiment ingår P11, PC10, P6, PC5, PA11, 2000, 2012, H11, PA6 och P19.

pc5 pc10