dieselVår standarddiesel är ACP Diesel med 5% RME,
men vi har självklart även diesel helt utan
inblandning, s.k. blankdiesel.

Diesel MK1

Hos oss kan du köpa Preems miljödiesel enligt svensk miljöklass 1. Det är en köldtålig produkt som fungerar lika bra året runt. Välj mellan vanlig diesel utan några inblandningar, eller Preems miljödiesel MK1 med inblandning av 5% RME.
För mer information – Diesel MK1 utan RME
För mer information – Diesel MK1 5% RME

ACP Diesel

Du kan också köpa Preem ACP Diesel – Active Cleaning Power – som är en diesel enligt svensk miljöklass 1 med tillsats av ACP. Den här dieseln innehåller aktivt rengörande tillsatser som motverkar skadliga beläggningar och skyddar mot rost i bränslesystemet. Det ger ökad effekt och lägre bränsleförbrukning. ACP Diesel passar både lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.
För mer information – ACP Diesel MK1 utan RME
För mer information – ACP Diesel MK1 5% RME

Biodiesel

För dig som vill ha ett helt förnylsebart bränsle finns Biodiesel, en biobaserad diesel som bstår av 100% RME (RapsMetylEster). Innan du börjar använda Biodiesel100 behöver du kontakta fordonstillverkare eller generalagent för godkännande.
De fossila koldioxidutsläppen minskar med 64%.
För mer information – Biodiesel 100

HVO Diesel 100

HVO Diesel 100 är framställd helt från förnybara komponenter, HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Den förnybara andelen hos HVO Diesel är 100 procent och reducerar utsläppet av fossila växthusgaser med ca 88 procent jämfört med helt fossil diesel. HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören.
För mer information – HVO Diesel 100

Evolution Diesel

Evolution Diesel

Evolution Diesel – en liten film!

Med Preem Evolution Diesel kan du som kör dieselfordon bidra till att minska växthuseffekten. Evolution Diesel är delvis tillverkad av tallolja, en restprodukt från den svenska skogen. Det krävs inget speciellt tillstånd från fordons- tillverkaren, du kan blanda den med alla annan diesel och den fungerar perfekt till alla dieselmotorer. Evolution Diesel finns i en sommar- och en vinterkvalitet.
För mer information – Evolution Diesel

Evolution Diesel+

Evolution Diesel+ är världens första Svanenmärka diesel, med 50% förnybart innehåll som kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har samma effekt och vridmoment som ”vanlig” diesel, det krävs heller inget speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt, och du behöver inte ändra några servicerutiner, eftersom det är en standarddiesel och uppfyller specifikationen för svensk miljöklass 1-diesel.

EVO

Fundins Olja leverar diesel på följande orter: Tranås, Jönköping, Mjölby, Västervik och Linköping.